Технология на шипка

Шипка – Rosa canina

Плодовете на шипката са ценна суровина за хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост.Те се отличават с висока биологична стойност и отлични вкусови качества.Съдържа много ценни вещества, необходими за развитието на човешкия организъм.От голямо значение е съдържанието на различни витамини и особено на витамин С.
Като естествен поливитаминен концентрат шипковите плодове намират широко приложение както в народната,така и в официалната медицина.Те имат фитонцидни свойства,а също диуретично,противовъзпалително и регулиращо стомашно-чревния тракт действие.Употребява се за лекуване на различни авитаминози,албумин,захарна болест,атеросклероза,за повишаване съпротивителната способност на организма за борба с местни и общи заразни процеси/коклюш,скарлатина,дифтерия,пневмония/ и др.
В хранително-вкусовата промишленост от шипките се приготвят различни мармалади,вина,сокове,брашна и чайове,които са предназначени главно за вътрешния пазар.Заради ценните си качества шипковите плодове са отличен износен артикул.Реализират се главно като дрога,шипкова люспа,шипкови брашна,файшнит,а напоследък и в прясно състояние.
Засега шипковата суровина е дефицитна.Възможностите за събиране на шипкови плодове от природата са ограничени.Това налага в нашата страна да се създадат промишлени шипкови насаждения.Въвеждането на шипката като култура дава възможност да се оползотворят редица пустеещи земи и ерозирани терени,които не може да се използуват за отглеждане на други култури.Търсенето на международния пазар е неограничено.Колкото и големи площи да бъдат засадени в страната ние никога няма да бъдем фактор в международен мащаб.
Шипката може да бъде тъй бленуваната култура която да се яви като алтернатива на тютюнопроизводството.

ШИПКАТА – КУЛТУРА ЗА АЛТЕРНАТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.
А ЗАЩО ШИПКА?

  •          Многогодишно растение
  •          Малка начална инвестиция
  •      Лесно и евтино производство. След третата година разходите по отглеждането се покриват с доходите от набрания и продаден плод.
  •          Голямо търсене на вътрешния и международен пазар в прясно и преработено състояние
  •          Много добра изкупна цена
  •        Високоефективна култура, която може отлично да замести отглеждането на тютюн, и която чувствително ще подобри личния и семеен бюджет
  •         Изключително подходяща култура за прилагане на биологично земеделие

Ето защо производството на шипка ще бъде за Вас нов печеливш агробизнес.

ПЕРСПЕКТИВИ
Търсенето на вътрешния и особено на външния пазар постоянно се увеличава.Смята се,че международният пазар е незадоволен от към потреблението на шипка. Възможностите за събиране на шипкови плодове в нашата страна са ограничени.

Ето защо промишлените шипкови насаждения ще решат тези проблеми. Отглеждането на култивирани шипки става лесно, без особени земеделски грижи. За отглеждaнето не се изисква изграждане на конструкции, не е необходимо да се полива, реже, пръска и  не се плаши от студове и засушаване. Ето защо, при нашите условия едва ли има друго някое полезно растение, което е толкова подходящо за отглеждане.

Шипката не е претенциозна по отношение на почвата.В пределите на естествения и ареал тя може да расте практически при всякакви почвено условия,но безусловно,предпочита плодородните и добре овлажнени почви което се отразява неминуемо на добива. Може да вирее на запуснати и необработвани, стръмни и полупланински земи. Не понася мочурливите и кисели почви. Веднъж засадена шипката се нуждае от много малко грижи. Икономическите показатели при производството и реализацията на култивираната шипка са повече от добри.

Създаването на насажденията са между 150-200лв в зависимост от избраната технология за засаждане. Разходите за производство както и на човешки труд, така и на финансови средства са относително малки. Необходимата техника за обработка е не по-различна от обработката на тютюн. Разходите за създаването са повече от минимални имайки предвид 20-30 годишния период на експлоатация на насажденията.

Изкупната цена на шипка плод в момента се движи между 0,70 ÷ 0,90лв.когато е предназначена за сушене и около 1,10 – 1,40 лев когато е за пресен износ охладена или замразена. Приходите са значителни и в зависимост от полаганите допълнителни грижи – поливане и торене достигат 1000лв. на дка. Торенето и поливането увеличават добивите, но не са задължителни.

Шипката е една от малкото култури която може да се отглежда успешно в биологичното земеделие.Може да се развива без торене и пръскане с препарати на терени където други култури трудно биха се адаптирали.
ХАРАКТЕРИСТИКА
Сорт “Пловдив 1” е от вида Rosa canina, сем. Rosaceae.Храстът е висок,леторастите са дъговидно извити. Сортът е с едри плодове, лъскави, продълговати, малиненочервени, с тегло на един плод от 1,70 до 2,40 гр. Има голяма родовитост-често от едно съцветие се образуват по 10-12 до 20 плода.Те са богати на месеста част и се отличава с относително високо съдържание на витамин C и с отлични вкусови качества.

Храста е без бодли и листа в участъка на плодообразуване, което значително улеснява отглеждането и събирането на реколтата. Този сорт е много подходящ за шипкова люспа.Отличава се с голяма сухоустойчивост, вирее до 1000м надморска височина. Този сорт шипка е повсеместно разпространен у нас и вирее по припечни, слабопродуктивни и ерозирани терени, при които при поясно засаждане оказва укрепващо влияние и търпи наклони до 20 градуса.В основата до 150 см образува бодли което го прави много подходящ за жива  ограда на дворове и овощни градини при засаждане през 1 метър.

Към почвените условия не е взискателна. Развива мощна коренова система която и осигурява достатъчно влага през горещите летни месеци. Тя е светлолюбива и не понася засенчване. Като местен вид тя  е напълно устойчива към ниски температури в границите на нейния естествен ареал.

Цъфти през май-юни в продължение 15 дни, в зависимост от надморската височина и други екологични условия. Плодовете узряват в края на месец август до края на месец септември. Берат се еднократно.Добивите достигат от 800 до 1200 кг свежи плодове.

Плодовете узряват дружно от края на август до средата на септември в зависимост от надморската височина.Беритбата на плодовете е еднократна.
Сорт,,Пловдив 1”е патентован и лицензиран от професор д-р Мария Попова и тя притежава всички права по съхранението на маточния материал,размножаването и  изключителните права върху продажбата на разсада.
БИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ
Шипката не е взискателна в отглеждането. Добри резултати от нея се получават от комбинирано торене с органични и минерални торове. С азотни торове трябва да се торят по-обилно старите шипкови насаждения а с фосфорни по-младите и подмладените.

След 12-15 години шипките остаряват – образуват много издънки и разклонения, някои растения изсъхват в резултат, на което добивите значително намаляват. Това налага шипковите храсти да се подмладяват периодично. Препоръчително е подмладяването да става през ред и през година, за да се запази реколтата. От покаралите издънки още през следващата година се получават добри добиви.

АГРОТЕХНИКА

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ
Шипката не е взискателна към предшественика.
ИЗБОР И ПОДГОТОВКА НА МЯСТОТО
Като многогодишен вид шипката се отглежда в продължение на над 20 години на едно и също място. Ето защо правилния избор на мястото и грижливата подготовка на почвата оказва решително влияние върху добива на плодове и върху продължителността на живота на храста.

При избора на мястото трябва да се има предвид, че шипките не понасят засенчване. То трябва да бъде открито и огрявано от слънцето. Въпреки, че шипките са невзискателни към почвените условия, за доброто им развитие е необходимо  дълбочината на почвения слой да бъде най-малко 0,60-1,00 м. Подготовка на мястото започва още през лятото с почистването му от стари дървета, храсти , камъни, коренища и др.

Площта се наторява с 60 кг суперфосфат и 25-30 кг калиев сулфат на дка., които се заорават с дълбоката есенна оран или при отворените бразди едновременно със засаждането като се внимава да няма торове в допир с корените защото ще изгори растението.До засаждането мястото се култивира или се бранува с дискови брани.
ЗАСАЖДАНЕ
Разсадът от култивирана шипка който получавате от нас е обеззаразен и с подрязани стъбла високи 30 см.

Преди засаждането е препоръчително да подрежете връхчетата на корените и потопите в съдове с вода за освежаване 20-24 часа.Ако сте възпрепятствани да извършите засаждането до няколко дни от получаването на фиданките трябва да направите бразда в почвата,в която да положите връзките с разсада.За съхранение следва да се засипят с пръст е да се полее обилно с вода за уплътняване на корена.Така заровения разсад може да лагерува до края на зимата и засаден на полето преди разлистването което е в началото на март.
При създаване на шипкови насаждения е необходимо правилно да се разположат и очертаят редовете и междуредията. Това се прави  за да има удобство при работата максимално да се използва слънчевата енергия. При наклонените терени се насочват по хоризонталите. За нормално развитие на шипките и за осигуряването на подходящи условия за механизиране на основните производствени процеси в промишлените насаждения  се препоръчват следните разстояния на засаждане: 3,5 м. между редовете и 1,20 м. в реда. При тези разстояния средно се засаждат по 250 храста.Разстоянията на засаждане могат да бъдат променяни спряно изискванията при механизираното бране. Съобразявайки се с изискванията на използваните в момента комбайни за шипка следва разстоянията да бъдат 4 м. в междуредието и 0,8 – 1 м. в реда.По-голямата плътност в реда улеснява работата на машината.

Най-благоприятното време за засаждане е от средата на октомври до края на ноември,но ако времето позволява засаждането може да се извършва през цялата зима до края на февруари преди започването на вегетацията.Препоръчваме ноември, когато почвата е запасена с достатъчно количество влага а температурата все още е висока.С помощта на препарати и правилно съхранение сроковете за засаждане могат да бъдат променяни от началото на октомври до средата на март.

При засаждане на терени които са застрашени от ерозия или осеяни с големи камъни и не могат да бъдат изоравани засаждането се извършва след окосяване на тревата и може да се направят само канавките с помощта на браздир.Ако и това е невъзможно с бензинови свредели изкопавате само гнездата на фиданките с който да улесните самото засаждане.
За по-малки площи може да ползвате и ръчните свредла които се използват от горските стопанства.Дълбочината на дупката трябва са бъде 25-30 см.след което на дъното на ямката разпръснете смес от 5 гр. aбсорбент TERAWET T400  и 5 гр. Кристалон жълт (13-40-13) или засаждате с една хуматна таблетка TERAFOOD. Засипете малко пръст положете растението, заровете, претъпкайте и полейте обилно.
За всички които искат да създадат промишлено насаждение препоръчваме следната технология.Местото се изорава възможно най-дълбоко,дискова се,определя се местоположението на редовете след което с помощта на браздир непосредствено преди засаждането се очертават редовете през 3,50 – 4 м.на дълбочина 20-30 см.С това се цели да се улесни засаждането и корена да се окаже на ниво по-ниско от околното.

Така ще се подпомогне корена да получава директно вода при валежи и ще се яви като дренажен канал който индиректно ще поема влагата на околната почва.Структурата на почвата трябва да бъде такава,че без помощта на инструмент да засадите в браздата корените.Подготвяте летва с дължина равна на мехдуредовото растояние, поставяте първия корен в дъното на браздата,с краката затрупвате и претъпквате корена.Растението се заравя с пръст 3-5 см.над кафявия сектор от кореновата шийка.С помощта на летвата определяте местоположението на следващия корен и т.н..Веднага след това поливате обилно с количество достатъчно да уплътни кореновата система на растението.След приключване на засаждането може да наторите насаждението директно по браздата с 100 г суперфосфат и 50 г калиев сулфат на корен като се избягва прекия контакт за да се предотврати изгарянето на растението.Торенето може да извършите и преди засаждането на растенията.

Когато се засаждат дълги редове трябва да се оставят напречни пътища максимум през 100 метра за изнасяне на продукцията.
ГРИЖИ ЗА НАСАЖДЕНИЯТА
За създадените шипкови насаждения е необходимо да се полагат постоянни грижи, особено през първите години, когато младите фиданки може да бъдат заглушени от плевели.Нужна е ефективна и навременна борба с плевелите.Те са гостоприемници на много болести и неприятели.

Непосредствено преди разлистването е момента в който трябва да напръскате с Афалон 200 мл.на декар срещу широколистни плевели.Срещу житни може да пръскате по всяко време от вегетацията на шипките с Пантера или Торнадо 150-200 мл на декар.  Културата се окопава, тори и полива според възможностите на стопаните.Ако отглеждате шипката при поливни условия капковото напояване е за предпочитане,тъй като се създават благоприятни условия за развитие на растенията и се намалява риска от гъбните патогени.При пропадане на отделни растения празните места задължително се попълват.
Важен фактор за осигуряване на по-високи добиви е торенето.Ако при създаването насаждението е добре наторено,през първата и втората година растенията се подхранват с 10 кг амониева селитра на декар,внесени на два пъти-началото на април и през юни.През третата година отново се прави подхранване с 20 кг на декар амониева селитра при същите срокове на внасяне,а през есента на всеки две години се тори с 60 кг суперфосфат на декар.Може да подпомагате вегетацията и с листни комбинирани торове.Препоръчваме ГРО ГРИЙН ГЕЛ 27-27-27 +5 MgO
Препоръчва се ежегодно почистване от изсъхнали и пречупени леторасти.Към десетата-петнадесетата година храстите застаряват и се налага да се подмладят.Това става чрез механизирано изрязване на надземната им част на 10-15 см.над почвата,последвано от торене с 20 кг амониева селитра и 40-50 кг суперфосфат на декар.Най-добре е подмладяването да се извърши в продължение на две години.
Шипката се напада от брашнеста мана,ръжда и черни листни петна.Борбата се води с Фалкон 50 мл/дка.От неприятелите най-често се срещат шипковия плодов червей и шипковата плодова муха.Борбата е с Децис 2.5 ЕК-0.05%.
При подходящи условия и подходяща почва през първите 2-3 години в междуредията може да се отглеждат някои култури като картофи, фасул, дини, пъпеши,фъстъци и други. Нашата препоръка е лайка. Осигуряваме семена.Ако есента засадите шипките и засеете лайката като междуредова култура,още на следващата година в края на юни ще си върнете вложените средства и ще отчетете печалба.
БРАНЕ
Тъй като най-големите разходи са при брането на шипката ще уточним, че независимо кога се извършва то, август или октомври, прихода от дка е един и същ.

Цената се определя в зависимост от рандемана. С цел да се избегнат големите разходи, с които е свързано прибирането на реколтата, брането може да става при подходящо време и при наличието на работна ръка.

Това осигурява приходите при собствено бране да бъдат от 800-1000 лв. от дка., а при бране с наемни работници от 400-700 лв.От 2 кг. свежи плодове се получава 1 кг. сухи и от 5 кг.свежи 1 кг.суха люспа.

В механизирането при брането на шипка може да се използват комбайни за бране на арония,маслини,вишни,грозде и други с различен успех, които не коментираме поради липса на опит.Последните отзиви относно механизираното бране е,че след първото бране с комбайн работещ на принципа на Joanna добивите значително намаляват поради щетите които нанася при предходното бране.Това може да бъде и по вина на оператора поради бързо движение на комбайна.Не забравяйте,че шипката залага плод на двугодишна дървесина и когато тя бъде повредена не очаквайте добив при следващото бране.

Същата има и самоходен вариант: Връзка

Joonas 1500

РАЗСАД
Осигуряваме неограничени количества разсад на най-ниската възможна цена.Разсадът е подготвен и третиран с препарати за по-леко преодоляване на стреса от присаждането.