Цени на шипка

Цени на разсад Шипки сорт,,Пловдив 1” :

Първо качество:

– до 20000 броя –  0,50 лв. без ДДС

– над 20000 броя – 0,45 лв. без ДДС

– над 100000 броя – 0,40 лв. без ДДС

– под  50 броя – 1.00 лв. без ДДС

Минимална поръчка 20 броя.

Второ качество:

– 0,25 лв. без ДДС

Цената за износ извън страната е по договаряне.

Запазваме си правото за промяна на цената според пазарната ситуация.

Промяната на цената не касае заявилите разсад.

Заявка на разсад става след 1-ви април с авансово плащане на  20% от стойността.

Издаваме Фирмен документ/сертификат/ за САС посадъчен материал и Декларация от производителя по желание на клиента.

Посочените цени са без ДДС.

При издаване на фактура  парите се превеждат по банков път след издаване на фактурата.

Ваденето на разсада започва от 1 октомври и лично се обаждаме на всеки за уточняване на дата за получаване на фиданките.

Статус:  Има свободен разсад

Информацията се актуализира редовно.