Цени на шипка

Цени на разсад Шипки сорт,,Пловдив 1” :

– 0,50 лв без ДДС

под           50 броя                    – 1.00 лв без ДДС

Минимална поръчка 20 броя.

Цената за износ извън страната е по договаряне.

Запазваме си правото за промяна на цената според пазарната ситуация.

Промяната на цената не касае заявилите разсад.

Заявка на разсад става след 1-ви април с авансово плащане на  20% от стойността.

При издаване на Фирмен документ/сертификат/ за САС посадъчен материал и Декларация от производителя съгласно  чл. 32 (3) от Наредба № 5/2018 на МЗХГ цената се оскъпява с 1 стотинка на брой.

При издаване на Растителен паспорт съгласно Наредба N 8/2015 за фитосанитарния контрол цената се оскъпява с 3 стотинки на брой.

При износ извън територията на ЕС цената се оскъпява с 10 стотинки на брой.

Посочените цени са без ДДС.

При издаване на фактура  парите се превеждат по банков път след издаване на фактурата.

Ваденето на разсада започва от 1 октомври и лично се обаждаме на всеки за уточняване на дата за получаване на фиданките.

Статус:  Има свободен разсад

Информацията се актуализира редовно.