Технология на бял равнец

Описание

Белият равнец е многогодишно тревисто растение с тънко, хоризонтално разклонено  пълзящо коренище.

Стъблата са изправени или в основата възходящи, прости, обикновено неразклонени и високи до 150 см.

Листата са последователни, продълговатолинейни и  перестонарязани.

Цветовете са събрани в цветни кошнички, събрани във връхни щитовидни съцветия.

Плодовете са белезникави, около 2 мм дълги, продълговати (в практиката наричани семена), надлъжносплеснати и без хвърчилка. Всяко растение дава около 25000 плодосемки. Масата на 1000 плодосемки е 0,13 – 0,15 г.

 

Разпространение

Белият равнец се среща в Европа, Азия и Америка. На много места в Западна и Централна Европа вида се култивира на промишлени площи, като най-ценен е признат сорт „Проа”.

 

Използваема част

За добив на етерично масло се добива целия стрък, като концентрацията на масло е съсредоточена най-вече в цвета след това в листата и най-малко в стъблото.

 

Химичен състав

Лечебното действие на дрогите от бял равнец се дължи главно на етеричното масло, което се състои от монотерпени и сесквитерпени с главна съставка хамазулен, които дава синия цвят на маслото.

 

Действие и приложение

Богатото съдържание на биологичноактивни вещества определя билката с широк диапазон на действие и ценно лечебно растение за практиката.

Билката има противовъзпалително и кръвоспиращо действие.

Според легендите Ахил и древните войни са използвали външно белия равнец за налагане на рани при порязване или изгаряне.

Белият равнец влиза в състава на различни ликьори, вермути и други напитки.

 

Екологични изисквания

Белият равнец е сухо и студоустойчиво растение. Развива се в равнинните, полупланинските и планинските райони и издържа температури до – 30˚ C.

Не е взискателен към почвената и  въздушната влага и към хранителните вещества в почвата, но за своето развитие предпочита леки и богати с хумус почви. Избягва твърде влажните и тежки почви.

Видът не е взискателен към светлината, поради което понася известно сгъстяване на посевите. Прекомерната гъстота на растениета обаче води до намаляване на хамазулена в дрогата.

 

Сеитбооборот

Най-добри предшественици са зърнените бобови, зимните житни и фуражните култури, които оставят площта чиста от плевели и я освобождават до началото на октомври.

 

Почвени изисквания

Видът може да се култивира на различни типове почви, но най-добри резултати се получават на дълбоки и рохкави, песъчливо-глинести почви, средно богати с органични вещества, при реакция на почвата pH 6,9 – 7,5.  Заблатените и кисели почви, както и тежките глинести почви не са подходящи за неговото отглеждане.

 

Обработка на почват

Растението не изисква обилно наторяване. Изорава се на 25 – 30 см след което се бранува и фрезова.

 

Размножаване

Белият равнец се размножава по два начина:

  • Семенно чрез директна сеитба
  • Разсад

Директна сеитба. Най-подходящия срок за засяване на  семената директно в почвата е през есента – септември-октомври. Семената може да се засеят и през март-април, докато има все още влага в почвата. Сеитбата може да се извърши със сеялка при разстояние 60-70 см междуредие. Преди засяването площта се уплътнява добре с валяк.

Размножаване чрез разсад. Прилага се, когато се разполага с малко семена. Най-благоприятното време е от средата до края на август в открити лехи. За разсаждане на един декар е необходимо производство на 10 кв. м. разсад, като за 1 кв. м.  са необходими 1-2 г. семена в зависимост от кълняемостта и чистотата на семето. За производство на разсад може да се извършва в желаното време на годината, но с различен успех. По време на поникването площта трябва да се поддържа оптимално влажна чрез мулчиране и редовно поливане.ето му.Не трябва да се чака разсада да стане много голям тъй като корените нарастват и се вплитат което затруднява засаждан

Разсадът е готов за изнасяне, когато са образувани 4-ти – 5-ти същински лист и има добре оформена коренова система (около 2 месеца след поникването). Най-подходящото време за изнасяне на разсада е края на септември-октомври.

Разстоянията за засяване и засаждане са 50 х 30 см при ръчна обработка и 70 х 25 см при механизирана обработка. За един декар са необходими 6000-7000 растения.

Най-добри резултати се получават когато разсада се прави в табли за разсад.Корените на растението не се вплитат което позволява разсада да се засади в желаното от вас време.Предимството на разсада в табли е,че може да го засаждате на полето през цялото време на годината без да се стресира.Когато има влага в почвата може да се сади и без поливане.Достатъчно е таблите да бъдат поляти добре преди  това.

Във всяко торфено  гнездо на таблите в които предлагаме нашия разсад има по няколко семена които образуват малка туфа.Това му дава допълнителна енергия когато растението бъде засадено в почвата.

При механизираното засаждане трябва да се използват разсадопосадъчни машини с дискове.Поради стръктурата на разсада от бял равнец машините с щипки не дават добър резултат.

 

Грижи за растенията

Площта трябва редовно да се плеви и окопава в  зависимост от заплевяването на почвите.

 

Прибиране на реколтата

При култувиране на белия равнец може да се извършват 2 коситби – първата през юли и втората октомври, но задължително в сухо и слънчево време.Суровината се прибира в пълен цъфтеж и се преработва свежа или суха.

Етеричното масло се секретира в композитни жлези-най-много в съцветията/0,25 %/,по-малко в листата/0,08 %/ и в стъблата/0,03 %/.В техническа зрелост свежата суровина съдържа от 0,07 до 0,3 % масло,а сухата от 0,2 до 0,8 %.

 

Фактори влияещи на добива на масло

При отглеждането: Поливането,торенето и пръскането с хербициди намаляват съдържанието на масло в растението.Голямата листна маса не е фактор за по-голям добив на масло.Угнетеното растение дава по-добри резултати.

При косенето: Важен фактор е самото косене.Прибирането се извършва когато растението е започнало леко да прецъфтява,но преди узряване на семената.Тук има тънък момент в който от степента на зрялост се определя крайния резултат-количество или качество. Коси се горната част на стръка в следобедните часове след поредица от топли и слънчеви дни.Стръка трябва да бъде нарязан на парчета 10-30 см.

При изваряването: От изключителна важност е самото зареждане на казана.Ситно нарязаната маса уплътнява много казана и парата търси лесни пътища при което тя не обгръща цялата суровина.Обратно много дългите стръкове не могат да се уплътнят в казана и парата също не обхваща материала изцяло.Най-добре се уплътнява казана като стръковете се нарязват на 10-30 см,зарежда се по-често и по-често се претъпква  особено по стените на съда.

Размерът на съдовете за изваряване трябва да бъдат в пропорция 1/1,5 ,по-бавна скорост на парата и многосекционен приемник /флорентински съд/.Поради близките относителни тегла на маслото и водата и трудното  им разслояване температурата на дестилата излизащ  от охладителя да бъде с определен градус и по-дълго време да пребивава в приемника за по-добро сепариране като може да се използва сол или допълнително подгряване за подпомагане на този процес.

Наличието на син отенък в отпадната вода е показател за загуба на масло.

Етеричното масло като качество и количество е по-добро когато е получено чрез  дестилация в казани които работят на принципа – апарат на Клевенджър.

Маслото се съхранява  в пълни стъклени или алуминиеви опаковки в хладно и тъмно помещение в срок до 2 години.