Технология на лайка

Медицинска лайка – Matricaria chamomilla

 

Лайката е едно от най-ценните лекарствени растения.Лечебните й свойства са били известни още в дълбока древност.Днес лайката намира широко приложение в народната и официалната медицина.Включена е във фармакопеите на почти всички страни в света и значението й като лекарствена суровина и за чай непрекъснато нараства.Освен в медицината етеричното масло намира широко приложение в парфюмерийно-козметичната промишленост.Лайковият цвят и етеричното масло имат изключително широк спектър на действие-антисептично,противовъзпалително,кръвоспиращо,болкоуспокояващо,потогонно,жлъчегонно,подобрява дишането и сърдечната дейност,подобрява оросяването на мозъка и апетита.Препоръчваме лайката като междинна култура при отглеждане на шипка,липа и други.

 

Като диворастяща лайката се среща по тревисти и изоставени места,край селища,пътища,жп линии,в посевите.Разпространена е в цялата страна докъм 1000 м н.в.Видът е много изменчив,което обуславя наличието на много вариетети и форми.Те се различават не само по морфологични признаци,но и по количеството и качеството на етеричното масло и аромата.На базата на тази изменчивост са създадени много сортове.В Института по ботаника са създадени и се подготвят за изпитание кандидатсортовете Средец и Лазур.Семето което предлагаме ние е от сорт Средец който се оказа с по-добри качества за добив на етерично масло и суха дрога и с по-добро адаптиране с нашия климат превъзхождащ отчасти немския сорт Бодеголд.

 

Сорт Средец е тетраплоиден,със силно растящо,добре разклонено стъбло,едри кошнички,много на брой цветове.Дава висок добив от сух цвят и с високо съдържание на етерично масло със син цвят и богато на хамазулен.

 

Използваемата част на лайката е целия стрък и най-вече цвета,които съдържат етерично масло.Стъблото е изправено,разклонено,високо 15-40 см.при диплоидните  и до 120 см при тетраплоидните сортове.Широкото лечебно действие на етеричното масло се дължи главно на хамазулена,който представлява гъста синя течност,трудно разтворима във вода,но добре разтворима в органични разтворители.

 

Медицинската лайка е едногодишно тревисто растение със специфичен много приятен аромат.Тя може да се отглежда по няколко години на едно място,понеже семената й се самозасяват.Практикува се обикновено за период от 2-3 години.След това площите силно заплевяват и борбата с тях е много трудна.При този метод на култивиране се използват изронените семена от насаждението.След последното прибиране на суровината площта се окосява и почвата се бранува.Семената поникват в края на септември,като посевите са неравномерно разпръснати по цялата площ.Този метод може да се практикува само върху площ,чиста от плевели.Доказано е,че лайката може да се отглежда на една и съща площ няколко години като препоръчваме ежегодно презасяване.Лайката има къс вегетационен период-за 100-150 дни тя завършва пълния цикъл на развитието си..Прорастването на семената започва при температура 6*С.В тази фаза слабите растения са много чувствителни към отрицателните температури и могат лесно да загинат при застудяване.По-късно след вкореняване и образуване на малка розетка растенията укрепват,повишават студоустойчивостта си и зимуват успешно.Това позволява сеитбата да се извърши рано през есента,предзимно или рано през пролетта.При тези срокове на сеитба развитието на лайката изпреварва пролетните и летните засушавания.При поливни условия най-благоприятния месец за сеитба е март.Така се улеснява борбата с плевелите.

 

Лайката е много толерантно растение.Тя расте в райони с различни почвени и климатични характеристики.Лайката е сухоустойчиво растение, но през периода на поникване се нуждае от добро овлажняване на повърхностния почвен слой.Масата на 1000 семена е 0,030-0,085 г.Дружното поникване на семената е възможно само при осигуряване на необходимата влажност през първите 5-7 дни след засяването им.Оптималната почвена влажност е решаващ фактор за нормалното развитие на растенията и за получаването на добри добиви.Много високата влажност обаче е вредна.Тя угнетява развитието на растенията-стъблата полягат, броят на цветове намалява, периодът на цъфтеж е непродължителен, някои растения загиват, в резултат на което добивите рязко намаляват.

 

Лайката е светлолюбиво и топлолюбиво растение.Не понася засенчване.При сгъстяване на посевите,което е съпроводено с намаляване на осветлението,количесвото на цветните кошнички намалява за сметка на вегетативната маса,която се увеличава.При прекомерна влага в почвата и въздуха се наблюдава същата закономерност.За нормалното си развитие тя изисква средни дневни температури между 20 и 30* С.

Най-добър успех при отглеждането се получава когато лайката се отглежда чрез разсад.За целта почвата се изорава и дискова до градинско състояние.За засаждането се използват разсадопосадъчни машини които засаждат растенията на 70 см между редовете и 20-25 см в реда.При ръчно засаджане на по-малки площи растоянието между редовете може да се намали на 50 см което се обработва с мотофреза или мотика..Засаждането се извърщва есента до началото на ноември или след края на зимата след като температурата на почвата трайно  е над 5 градуса.Грижите за засадената лайка са няколко междуредови обработки  за унищожаване на плевелите.

 

Повечето стопани предпочитат директната сеитба със семена на слята повърхност или редове.Предсеитбената обработка на почвата се извършва в зависимост от времето на засяване на лайката-през есента или рано на пролет.При есенната сеитба почвата се бранува и се валира, а при ранна пролетна само се бранува.Във всеки случай след предсеитбената обработка почвата трябва да бъде добре разработена и да е осигурено твърдо легло за семената, без което те не могат да поникнат, понеже са доста дребни.

 

Лайката се размножава чрез директна сеитба, която може да се извърши рано през есента (септември-октомври), предзимно или в ранна пролет.

 

При пролетна сеитба, когато се извършва късно или съвпада със сухо време, често семената не поникват и посевът пропада.

 

 

Когато през есента (септември-октомври) влажността е недостатъчна, лайката може да се засее предзимно през ноември.За успешно презимуване лайката трябва да бъде във фаза розетка с 6-8 същински листа.В това състояние тя прекарва зимните месеци.През пролетта/март/започва бързо нарастване на розетката и стъблата.При този начин на засяване лайката зацъфтява в началото на май.Есенната сеитба осигурява получаването на най-високи добиви от цвят и съдържание на етерично масло.В случаите, когато се наложи пролетна сеитба, тя трябва да се извърши във възможно най-ранни срокове, за да се използват зимните запаси на почвена влажност.При пролетната сеитба цъфтежа започва от края на май.Като правило колкото по-късна е сеитбата,толкова по-слабо е развитието на растенията,които по-късно зацъфтяват.

Нашата препоръка за най-оптимален срок на засяване с оглед запасеност на влага и предпазване от заплевяване е края на февруари-началото на март когато времето е подходящо за обработка на земята с разход на семена 1кг/дка засяти на ръка или с подходяща сеялка..Пръскането на културата с подходящите хербициди ще ви гарантира първо косене без плевели,второто с минимално количество и заплевяването ще се прояви при третата коситба.

 

Лайката се сее с редосеялка при междуредово разстояние 25-30 см.за диплоидните и 45-60 см. за тетраплоидните образци или ръчно като култура със слята повърхност.Сеитбата  се извършва върху добре навлажнена почва.Лайката е растение,което се нуждае от светлина за поникването си,поради което семената са засяват на повърхността на почвата.Веднага след сеитбата почвата се валира.Първите поници се появяват след 10-13 дни.Ако температурата е по-ниска от 5*С,семената не поникват.Нашата препоръка е сеитбената норма да бъде 800-1000 г семена на декар.В някои страни лайката се култивира чрез производство на разсад.Въпреки,че е значително по-трудоемък и по-скъп,този начин гарантира получаването на сигурна реколта.Може да се използва и за подсаждане на насажденията в разредени участъци.

 

Грижите по време на вегетацията се състоят в борба с поникналите плевели.Най-добра е механичната борба,тъй като голяма част от хербицидите,които се използват,водят до спиране растежа на лайката и до намаляване на добивите.От хербицидите препоръчваме след средата на март/при условие,че лайката е образувала розетка/ еднократно пръскане с Линурон 180-200 мл.на декар с 20-40 литра вода срещу широколистни плевели.Срещу теснолистни плевели може да използвате Торнадо 200 мл или Пантера 200 мл.на декар внесени при наличието им.Ако настъпят засушавания по време на вегетацията,насажденията се поливат 2-3 пъти.Няма нужда от използването на изкуствени торове.

 

Досега не са наблюдавани болести и неприятели,които като цяло да застрашават насажденията от лайка.

 

Лайковите цветове се берат в пълен цъфтеж, когато 50% от цветовете в цветните кошнички са разцъфнали.Закъсняването с беритбата води до понижаване на добива.Берат се в сухо, слънчево и тихо време след вдигане на росата.Съцветията се берат със специални гребени (лайкоберачки).В редица европейски страни са създадени и се произвеждат специални лайкосъбиращи машини.

 

Набраният цвят не трябва да се държи повече от 2-3 часа, понеже се самозагрява, почернява и загубва качествата си.Събирането на съцветията от насажденията може да се проведе от 2 до 5 пъти в зависимост от сорта и плоидността.Като правило полиплоидните форми са по-разклонени,по-високи,с по-голяма биомаса,респективно с повече съцветия.При подходящи условия/слънчево и топло време/новите съцветия се образуват и зацъфтяват в кратки срокове след първото или следващи прибирания.Обикновено след 7-10 дни насажденията могат да се реколтират отново.

 

За получаване на етерично масло се използва цялата надземна маса,когато всички цветове в цветните кошнички са разцъфнали,а някои от семената вече са узрели.При първото косене растенията се отрязват през средата,със сърп или със специални машини а второто в дъно.Суровината се преработва за получаване на масло в свежо състояние.Брането на цвят за сушене или на стрък за етерично масло се извършва в сухо и слънчево време,след вдигане на росата.Може да се изварява и суха маса но добивите на етерично масло са много по-малки.

Трябва да знаете,че поливането,торенето и пръскането с хербициди по време на цъфтеж намаляват съдържанието на етерично масло в растението.

 

Набраните цветове се сушат, като се разстилат на тънък пласт върху рамки на следобедното слънце на открито, а след това рамките се нареждат една върху друга под навес или в помещение.Цветовете може да се сушат и в сушилни при температура, не по висока от 40*С.При сушене в помещение или върху рамки на 1 кв.м. се разстилат около 1 кг сурови цветове.Сушенето продължава около 6 дни.

 

В зависимост от почвено-климатичните условия,сорта и грижите за лайковите насаждения от декар могат да се получат от 700 до 1200 кг свежа маса съцветия.Рандеманът варира от 4,5 до 5,8:1/или около 130-220 кг суха дрога цвят/.Добивът на етерично масло от свежа маса от декар 1-2 кг,а от суха маса 0,6-1 кг.