Цени на разсад Шипки сорт,,Пловдив 1” без ДДС:

един брой              – 0,50 лв

под 50 броя           – 1.00 лв

Запазваме си правото за промяна на цената според пазарната ситуация.

Промяната на цената не касае заявилите разсад.

Заявка за разсад става след 1-ви април с авансово плащане на  20% от стойността.

При издаване на сертификат цената се оскъпява с 1 стотинка на брой.

Ако желаете фактуриране  парите се превеждат по банков път след издаване на фактура.

Не изпращайте пари преди да сте уточнили всички параметри с нас.

Ваденето на разсада започва от 1 октомври и лично се обаждаме на всеки за уточняване на дата за получаване на фиданките.

Статус: Разсада е изчерпан.

Информацията се актуализира редовно.