Цени на шипка

Цени на разсад Шипки сорт,,Пловдив 1” :

– 0,50 лв без ДДС

под           50 броя                    – 1.00 лв без ДДС

Минимална поръчка 20 броя.

Цената за износ извън страната е по договаряне.

Запазваме си правото за промяна на цената според пазарната ситуация.

Промяната на цената не касае заявилите разсад.

Заявка на разсад става след 1-ви април с авансово плащане на  20% от стойността.

Издаваме Фирмен документ/сертификат/ за САС посадъчен материал и Декларация от производителя съгласно  чл. 32 (3) от Наредба № 5/2018 на МЗХГ по желание на клиента.

Посочените цени са без ДДС.

При издаване на фактура  парите се превеждат по банков път след издаване на фактурата.

Ваденето на разсада започва от 1 октомври и лично се обаждаме на всеки за уточняване на дата за получаване на фиданките.

Статус:  Има свободен разсад

Информацията се актуализира редовно.