Цени на разсад Шипки сорт,,Пловдив 1” :

до     20 000 броя                     – 0,50 лв без ДДС

над   20 000 броя                     – 0,45 лв без ДДС

над  100 000 броя                    – 0,40 лв без ДДС

под           50 броя                    – 1.00 лв без ДДС

Минимална поръчка 20 броя.

Запазваме си правото за промяна на цената според пазарната ситуация.

Промяната на цената не касае заявилите разсад.

Заявка на разсад става след 1-ви януари с авансово плащане на  20% от стойността.

При издаване на Фирмен документ/сертификат/за САС посадъчен материал и Декларация от производителя съгласно Наредба N 1/2013 на МЗХ цената се оскъпява с 1 стотинка на брой.

При издаване на Растителен паспорт съгласно Наредба N 8/2015 за фитосанитарния контрол цената се оскъпява с 3 стотинки на брой.

При износ извън територията на ЕС цената се оскъпява с 3 стотинки на брой.

При издаване на фактура  парите се превеждат по банков път след издаване на фактура.

Не изпращайте пари преди да сте уточнили всички параметри с нас.

Ваденето на разсада започва от 1 октомври и лично се обаждаме на всеки за уточняване на дата за получаване на фиданките.

Статус: Разсадът за 2020 г. е изчерпан

Информацията се актуализира редовно.