Калкулатор

1.Изчисляване гъстотата на растения в декар:

1000

––––––––––––––––––––––––    =   брой  растения в декар

междуредово разстояние   Х  разстояние в реда