Предлага билки

 БИЛКИ В НАЛИЧНОСТ:

блатен тъжник – стрък – 5.00 лв/кг

градински чай – стрък – 7.00 лв/кг

живениче – стрък – 10.00 лв.кг

кисел трън – корен – 6.00 лв/кг

кисел трън – стрък – 2.00 лв/кг

клинавиче – стрък – 8.00 лв/кг

обичниче /демир бозан/ – стрък – 30.00 лв/кг

перуника синя – корен – 20.00 лв/кг

шипка – люспа – 5.00 лв/кг


Информацията се актуализира редовно.

Цените са без ДДС.

www.kotrabak.com